Jij bent Gods keus

Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie.
Johannes 15:16a


Sommige mensen denken dat hun redding van henzelf afhangt. Zij kwamen bij Jezus, dus kunnen ze ook weer bij Hem vandaan lopen, eventueel tot in de hel. Maar dat zou betekenen dat mensen die van nature onzeker zijn over zichzelf altijd behept blijven met geloofstwijfel.

En dat mensen die nogal zeker zijn van zichzelf zich kunnen beroepen op hun eigen geloofskracht. En dat wil God nu juist allebei niet.

God nam het initiatief om bij jou te komen. Hij wil dat je in Hem gelooft en niet afgaat op je eigen prestaties. ‘Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf: het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan’ (Ef. 2:8).

Voordat jij voor Jezus koos, had Hij allang voor jou gekozen. Heb je je aan zijn genade overgeven en ben je zijn kind geworden, dan zal Hij je vasthouden en ervoor zorgen dat je niet meer verandert in een kikker, een varken, een duivel of wat voor verwerpelijk wezen ook. De wedergeboorte is Gods definitieve scheppingswerk. Eens Gods kind, altijd Gods kind.

‘Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook’ (1 Joh. 3:1).

Jouw redding hangt niet van jezelf af. Die heb je te danken aan het feit dat God trouw is aan zichzelf (2 Tim. 2:13). Het werk dat Jezus voor jou volbracht, is perfect af. Daar mag je zeker van zijn en in rusten.