Geen angst voor veroordeling

Die ene overtreding heeft tot veroordeling geleid, maar de genade die na talloze overtredingen geschonken werd, heeft tot vrijspraak geleid.
Romeinen 5:16


Ken je dat: stress? Stress is ellendig, vooral als het je niet uitkomt. Iedereen weet dat achter teveel stress een diepere oorzaak schuilgaat. Er zit vaak een ongezonde instelling achter.

We proberen zo hard mogelijk te werken, om zoveel mogelijk vrije tijd over te houden, waarin we ook weer zoveel mogelijk willen doen. Psychische overbelasting heet dat.

Maar waar komt die ongezonde instelling vandaan? Daar zijn we zo langzamerhand ook wel achter. Die wordt veroorzaakt door angst. Je bent bang om iets te missen, niet te scoren, niet te voldoen, afgewezen te worden.

Maar wat zit er achter die angst? Daar hoor je eigenlijk nooit wat over. Dat komt omdat die angst veroorzaakt wordt door iets wat mensen niet willen zien. Het is de angst voor veroordeling. We weten diep vanbinnen dat er een kosmische wet is die ons veroordeelt.

Ziekte, stress en angst komen grotendeels voort uit het besef dat we gedoemd zijn te sterven. Dat ervaren we diep vanbinnen als een veroordeling. En dat is het ook. ‘Het loon van de zonde is de dood’ (Rom. 6:23a). Die veroordeling kan ons met heel veel gezichten bedreigen.

We kunnen dat probleem niet oplossen door ons gedrag te veranderen. Hoe goed we ook ons best doen, de wet leidt altijd tot veroordeling, omdat we nooit voldoen. Veroordeling kan maar op één manier opgelost worden: als er vrijspraak is.

En die is er. Dankzij Jezus, die onze veroordeling op zich nam. ‘Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer’ (Rom. 6:23). Als je het werk van Jezus aanvaardt en doorleeft, kun je genezen. Als je doordrongen raakt van het besef dat er geen veroordeling is als je in Jezus bent, verdwijnen de angst en de symptomen die het gevolg waren van de veroordeling.

Geen stress, geen angst, geen veroordeling. Doorleef dat goede nieuws van genade vandaag opnieuw!