Geen veroordeling – Een vrouw wordt vrijgesproken

‘Ik veroordeel u ook niet,’ zei Jezus.
Johannes 8:11

De wet van Mozes schreef voor dat vrouwen die op overspel betrapt werden gedood moesten worden. In Jeruzalem werden ze buiten de stadspoort van een helling af het Hinnomdal ingegooid en overladen met stenen. Die plek heette in het Aramees Gehenna, in onze taal hel.
Op het tempelplein wordt een vrouw voor Jezus gebracht die op overspel werd betrapt. Mannen van de wet vragen zijn oordeel.

‘Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?’ (Johannes 8:5).

Jezus kijkt niet op, maar beweegt zijn vinger over de grond.
De mannen blijven om zijn mening vragen. Dan volgt er een onthutsend antwoord, dat elk oordeel eens voor altijd ongeldig verklaart.

‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen’ (Johannes 8:7).

De mannen druipen een voor een af. Alleen de vrouw blijft bij Jezus achter.
Nu richt Hij zich voor het eerst op. Er volgt een kort gesprekje.

‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’ vraagt Jezus.
‘Niemand, heer,’ antwoordt de vrouw.
‘Ik veroordeel u ook niet’ (Johannes 8:10-11).

Heb je begrepen wat hier is gebeurd? Jezus legt bloot dat niemand de ander kan veroordelen, zonder zichzelf te veroordelen. Waarmee Hij elke veroordeling onterecht verklaart.

Kan iemand jou nog veroordelen? Alleen Jezus kan ons dat vragen. Hijzelf zou de eerste steen kunnen werpen, omdat Hij zonder zonde is. Maar Hij weigert. Hij veroordeelt niemand.

Daarom ben je vrij van elk oordeel.

Als Jezus je vraagt: ‘Heeft niemand je veroordeeld?’ mag je zeggen: ‘Niemand, Heer’.

Wink – Het is de opstanding uit de veroordeling die ons het leven geeft dat glanst van Jezus’ kwaliteit.