Geen veroodeling – Voor altijd

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!
Hebreeën 13:8

Dat er in Jezus geen veroordeling is, wordt in het Grieks van het Nieuwe Testament in een dubbele tegenwoordige tijd gezegd, om te benadrukken dat het altijd geldig is.

Zo is er (tegenwoordige tijd) dan nu (tegenwoordige tijd) geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn (Romeinen 8:1).

Er zijn echter mensen die dat niet kunnen geloven. Ze denken dat hun redding duurt tot de eerstvolgende zonde die ze doen. Je zult verdoemd worden, tenzij je elke zonde belijdt. Sommigen biechten dan ook een keer in de week hun zonden op, anderen aan het einde van de dag en sommigen telkens als ze opgeschrikt worden door een zonde. Ze zijn voortdurend met hun zonden bezig. Zo proberen ze hun redding te controleren.

Maar onze redding is Gods werk, die Hij onafhankelijk van ons tot stand heeft gebracht (Jesaja 50:16). En wat Jezus aan het kruis heeft volbracht is geen verleden tijd. Het is een eeuwige verlossing (Hebreeën 9:12). God heeft Jezus met zijn bloed een plek in de hemel gegeven. Daar heerst geen aardse tijd (Kolossenzen 1:20). Jezus wordt dan ook de eerste en de laatste genoemd, die dood was, maar nu leeft (Openbaring 2:8). Zijn bloed heeft ons definitief van de zonde bevrijd (Openbaring 1:5), eens voor altijd (Hebreeën 7:27).

Natuurlijk mag je God alles zeggen wat je dwarszit. Graag zelfs, want je mag bij Hem komen zoals je bent (Hebreeën 4:16). Maar als je je zonden belijdt, zeg dan wat God van je zonden zegt.

Hij zegt:

‘Ik heb je zonden vergeven en denk nooit meer aan wat je hebt misdaan’ (naar Jeremia 31:34, Hebreeën 8:12, 10:17).

Stiltetip – Wees dankbaar dat je zonden voorgoed vergeven zijn. Zeg: ‘Dank U Jezus voor uw genade’.