Geen veroordeling – Geen wet, geen veroordeling

We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.
Romeinen 7:6

Pas als de wet geen plaats meer heeft in je bestaan, zul je begrijpen wat het is om zonder veroordeling te leven.

Wet en oordeel zijn namelijk niet van elkaar te scheiden. De wet geeft regels hoe je leven moet. Voldoe je daaraan, dan heeft ze geen invloed. Maar overteed je haar, dan klaagt ze je aan en zal ze je veroordelen.

  • De oude orde van de wet zegt: als je zondigt, moet je dood.

Niemand houdt zich aan de wet. Er is dan ook niemand die het oordeel kan ontlopen.

Jezus was de grote uitzondering. Hij was de enige mens die zich in alle opzichten aan de wet hield. Hij overtrad haar nooit. Hij was zonder fouten, zonder zonde. De wet kreeg dan ook geen vat op Hem.

Jezus werd echter voor ons allemaal tot zonde gemaakt. Alles wat wij fout gedaan hebben of ooit maar fout kunnen doen, elke overtreding, elke zonde, heeft Hij op zich genomen. Hij liet zich veroordelen en met zijn dood vervulde Hij de wet compleet.

Omdat we geloven dat we samen met Jezus zijn gestorven, heeft de wet haar zeggenschap over ons verloren. We zijn buiten haar invloedssfeer opgestaan in een nieuw leven. Gods Geest leert ons nu hoe we mogen leven.

  • De nieuwe orde van de Geest zegt: in Jezus zul je zonder veroordeling leven.

 

Stiltetip – Wees weer stil in Gods liefdevolle aanwezigheid. Zie en zeg: ‘U houdt van mij. Ik ben dood voor de wet, maar levend voor U. Er is in U geen veroordeling. Ik ben compleet goedgekeurd.’