Geen veroordeling – In Gods licht

Want eens was u duisternis, maar nu bent u licht, door uw bestaan in de Heer.
Efeziërs 5:8

Als Jezus de vrouw die betrapt werd op overspel heeft vrijgesproken uit elk oordeel, benadrukt Hij nog eens dat Hij niemand oordeelt.

‘U oordeelt met menselijke maatstaven, maar ik oordeel over niemand’ (Johannes 8:15).

De omstanders vragen zich af wat die woorden waard zijn. Jezus beroept zich daarom op zijn Vader. Die denkt er net zo over als Hij.

‘En wanneer ik toch een oordeel vel, is mijn oordeel betrouwbaar, omdat ik niet alleen ben, maar samen met de Vader die mij gezonden heeft’ (Johannes 8:16).

Velt God dan toch een oordeel? Ja: Hij vergeeft en spreekt mensen vrij, omdat Hij van ons houdt. Dat komt Jezus duidelijk maken. Dat is dan ook het licht dat Hij laat schijnen: er is in Hem geen enkele veroordeling. Daarom vervolgt Jezus zijn onderwijs in de tempel nadat Hij de vrouw heeft vrijgesproken met deze woorden:

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft’ (Johannes 8:12).

In de duisternis van ons denken kan nog angst voor veroordeling zitten. Daarom is het goed dat je daar het licht van Jezus op laat schijnen. Neem daar regelmatig de tijd voor. Dagelijks.

Stiltetip – Wees stil om je te laten verlichten door Gods liefde. Zie en zeg: ‘Er is in U geen veroordeling. Alleen maar liefde en vrede. Ik mag stralen van uw liefde en vrede’.