Geen veroordeling – ‘Heb je vijanden lief’

‘En ik zeg jullie: heb je vijanden lief.’
Matteüs 5:44

De meest krasse uitspraak van Jezus is: ‘Heb je vijanden lief’. Wie is daartoe in staat? Als Hij het zelf niet waargemaakt had aan het kruis, zouden we Hem voor gek hebben versleten. Maar nu zullen we moeten luisteren en ons moeten afvragen welke mogelijkheden Hij voor ons ziet om dit waar te maken.

De wereld zit vol vijandschap. We veroordelen elkaar op wereldschaal. Denk aan bevolkingsgroepen die elkaar discrimineren en uitsluiten, volken die elkaar opjagen en uitmoorden, criminelen die elkaar terroriseren. Maar denk ook aan families, buren, collega’s, echtgenoten, kinderen die elkaar pesten, afwijzen, negeren of dood wensen. Je komt de haatsmurf overal tegen.

Zit er verschil in die schaalgrootte? Niet voor Jezus. Hij stelt ons grauwen en snauwen gelijk aan moord, waar volgens de wet van Mozes de doodstraf op stond. We houden er de spiraal van veroordeling mee in stand.

‘En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht’ (Matteüs 5:22).

Zelfs het kleinste beetje veroordeling houdt de vijandschap in stand. Alles wat we tegen elkaar hebben vraagt om genoegdoening, maar de wet kan daar niets aan veranderen. We gedragen ons nu eenmaal zo, omdat we zo in elkaar zitten. Tenzij we zo niet langer in elkaar zitten.

Jezus’ radicale uitspraak dat je je vijanden lief moet hebben kan alleen maar met een even radikale kracht gerealiseerd worden. Met de kracht van geen veroordeling.

Er is in Jezus geen veroordeling. Worden we in Hem geplaatst, dan zijn we nieuwe mensen geworden, in wie geen plaats meer is voor veroordeling. Zo zullen we zelfs van onze vijanden houden.

Stiltetip – Zoek weer de stilte. Zie een leven voor je zonder vijandschap. Zie en zeg: ‘Geen veroordeling. Alleen maar genade’.