Geen veroordeling – Vrij van oordeel

‘Oordeel niet, dan zal er er niet over je geoordeeld worden.’
Lucas 6:37

Oordelen betekent ‘een mening geldig verklaren’. Jij vindt iets van iemand, omdat je hem de maat genomen hebt. Je vindt zelfs iets van jezelf, omdat je ook jezelf voortdurend beoordeelt.

Jezus zegt dat we daarmee moeten stoppen. Maar we zijn voortdurend meningen aan het vormen over mensen, dus lijkt het van de gekke om een leven zonder veroordeling te willen. Lijkt! Want als je gelooft dat je een nieuwe schepping bent, wordt alles mogelijk.

Jezus zei: ‘Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God’ (Lucas 18:27).

Een leven zonder veroordeling is mogelijk bij God. De Bijbel spreekt van een metanoia, een gedaanteverwisseling als je je bekeert en opnieuw geboren wordt.

Dat gebeurt met je door geloof. Zoals een rups zich niet kan voorstellen dat hij ooit kan vliegen als een vlinder, zo kan niemand zich voorstellen om te leven zonder veroordeling – totdat je Jezus hebt ontmoet en bent gaan geloven dat je net zo mocht worden als Hij: iemand vrij van veroordeling.

We hebben het hier over de kern van het evangelie, die de kracht heeft om de wereld te veranderen.

Pas als we onze mening niet meer loslaten op mensen (en op onszelf) en hen niet meer een cijfer geven, indelen in goed of fout, of afvoeren als ongewenst, zullen we vrij worden om elkaar lief te hebben. Dat is dankzij Jezus dus mogelijk!

Stiltetip – Bedenk dat je een nieuwe schepping bent, vrij van veroordeling. Zie en zeg: ‘Er is in Jezus geen veroordeling. Alleen maar genade’.