Geen veroordeling – Ik ken de kracht van niet veroordelen

Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld.
Romeinen 8:1

Bestaat er een leven zonder veroordeling? Ik heb gezien hoe veroordeling een leven kan teisteren en een gezin in zijn greep kan houden. Maar ik heb ook gezien hoe geen veroordeling iemand vrij kan maken als hij geplaatst wordt in het heerlijke leven dat God hem gunt.

Mijn ouders werden geplaagd door veroordeling. We zagen thuis hoe mijn vader daarmee worstelde. Hij kon in driftbuien uitbarsten, schreeuwen in zijn slaap, of cynisch zijn naar iedereen die hij bedreigend vond. We zagen ook hoe mijn moeder overgevoelig reageerde op hem en anderen, bang was om vriendschappen te sluiten en mensen van zich afhield.

Mijn ouders waren ‘fout’ in de oorlog. En hoewel ze naderhand het evangelie leerden kennen en daarop ingegaan waren, leden ze onder schuld en schaamte. De oorzaak daarvan was nooit aangesproken en weggenomen. Ze hadden beslist iets van Gods genade begrepen, maar toch was er altijd weer de angst voor veroordeling. Het dreef ze uit elkaar, zodat hun huwelijk op een scheiding uitliep.

Ik heb me vaak afgevraagd of het evangelie geen oplossing voor hun problemen had kunnen bieden. Niet, dan zou het ook geen oplossing voor de wereld bieden, want die zit vol vijandschap en veroordeling.

Maar het evangelie biedt die oplossing wel, als het evangelie van genade. Ik heb ontdekt dat Jezus zelf het antwoord is en de wortel van ons probleem kan wegnemen, omdat er in Hem totaal geen veroordeling is. Ik geloof dat. Ik geloof dat Hij een mens kan redden, een gezin, de wereld. Ik geloof in Hem, omdat Hij mij niet en nooit veroordeelt en een leven zonder veroordeling leert.

Wink – We ontvangen van Jezus volledige vrijspraak: de totale afwezigheid van oordeel.