Groei – De vrucht van de Geest

Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Galaten 5:22-23

Gods Geest geeft groeikracht in jouw leven. Die groei levert vrucht op waar anderen van kunnen genieten. Je hebt het in je, want je hebt Hem in je: Jezus zelf die in je tevoorschijn komt. Lees bovenstaande tekst nog eens. Zeg in geloof wat jij ontvangen hebt om door te geven:

  • Liefde die van Jezus komt en niet van mezelf, namelijk zijn liefde voor mij.
  • Vreugde die God schenkt, namelijk zijn vreugde over mij.
  • Vrede die niet beïnvloed wordt door mijn omstandigheden, gedachten of gevoelens, en zelfs niet door mijn tekorten, maar door zijn Woord.
  • Geduld die het goede verwacht op de lange duur.
  • Vriendelijkheid die ik als vriend van Jezus van Hem opdoe.
  • Goedheid, omdat Gods goedheid duurt tot in eeuwigheid.
  • Geloof – Gods geloof in mij, dat mijn geloof in Hem en in zijn beloften is geworden.
  • Zachtmoedigheid die Jezus in mijn leven heeft gebracht, omdat Hij barmhartig is en nederig van hart.
  • Zelfbeheersing, omdat niet meer mijn ik, maar Christus in mij leeft.

Stiltetip – Ook deze maand ben je in de stilte met Jezus weer gegroeid. Gefeliciteerd! Hou vol om tijd voor Hem te nemen. Kom tot rust in zijn aanwezigheid. Mediteer op zijn Woord. Concentreer je op je houding en je ademhaling. Luister dan naar Hem. Zie en zeg: ‘Ik groei in U. Ik ontvang van U. Ik mag van U doorgeven’.