Geen veroordeling – Jezus veroordeelt het oordeel

Nu is Adam de voorafbeelding van hem die komen zou. Maar de genade gaat zijn overtreding verre te boven.
Romeinen 5:14-15

Bestaat er een leven waarin veroordeling geen rol meer speelt?
Ik weet hoe vanzelfsprekend het is om mensen te oordelen. Ik heb in de journalistiek en in de reclame gewerkt. Daar word je ervoor betaald. Onze cultuur wil dat we over iedereen een mening hebben.
Oordelen is de boom van kennis van goed en kwaad gebruiken. Is de ander goed of slecht?

Sinds Adam en Eva eten we ervan. Kijk waar dat toe leidde. Die twee gingen zich schamen voor elkaar. Dat moest bedekt worden met vijgenbladeren (en toen die verlepten met dierenvellen). Ze gingen elkaar de schuld geven (hij begon, nee zij begon, nee die slang). En hun kinderen sloegen elkaar de hersens in (Kaïn Abel).
Het resultaat? De aarde schreeuwt sindsdien om genoegdoening voor het bloed dat vergoten wordt. Toch blijven we maar eten van die ene boom.

We hebben ook een oordeel over Jezus geveld. Hoewel Hij als enige in alle opzichten onschuldig was en zonder zonde, hebben we Hem veroordeeld.
Hij liet het toe, zodat we zouden zien dat elke veroordeling onterecht is en grote ellende veroorzaakt.
Hij nam elk oordeel op zich om die tot een einde te brengen. Hij zou opstaan in een leven zonder oordeel en dat leven ons gunnen.

Jezus heeft ons bevrijd uit de spiraal van veroordeling waar we sinds mensenheugenis in vastzaten. Daarom wordt Hij de tweede Adam genoemd. Hij is de start van een nieuw soort mens, die in een nieuw leven een cultuur zonder veroordeling schept.

Wink – Genade verwerpt niemand, daarom kunnen we iedereen omarmen.