Pure genade voor elke dag!

GG11-dezelfde genade‘Weet dat ik je zal genezen, ik zal je wonden helen, spreekt de HEER, ook al noemt men je Verworpene.’
Jeremia 30:17

We kennen de pijn allemaal. Je bent verwond en het ziet er niet naar uit dat je ooit zult genezen. Je hebt je er bij neergelegd dat je met die pijn moet leren leven. Het is de pijn van veroordeling die je voortdurend voelt. Je voelt je tekortschieten, omdat je op de een of andere manier nooit helemaal voldoet. Het beïnvloedt je omgang met anderen, met God, met jezelf. Je wordt erdoor geremd, je verliest je spontaniteit, de kracht en het vertrouwen om je dromen waar te maken. Ten diepste voel je je afgewezen, veroordeeld.

Veroordeling maakt je tot een slachtoffer, ook al was het misschien je eigen  schuld. Maar de Bijbel leert je dat je geen slachtoffer hoeft te blijven.

Luister! Er is in Jezus geen veroordeling meer. Het evangelie van genade rekent daar radicaal mee af.

‘Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld’ (Rom. 8:1).

We zouden die boodschap dagelijks moeten horen.

Als God je niet meer veroordeelt omdat je in Jezus bent, waarom zou je je dan nog verworpen voelen, of laten aanklagen door anderen? Je hoeft niet te blijven rondlopen met die last uit het verleden, of met die angst voor de toekomst.

Ontdek de kracht van het evangelie, die de neerwaartse spiraal van veroordeling omkeert in een hoopvolle toekomst, waarin je bent vrijgesproken en wordt bevestigd als Gods geliefde kind.

Alle mensen zijn er bang voor en lijden eraan. Maar Gods genade geneest je van de pijn van elke veroordeling!