Geest, ziel en lichaam

Of weet u niet dat uw lichaam een tempel van de heilige Geest is, die in u woont?
1 Korintiërs 6:19

De tabernakel is opgebouwd uit drie onderdelen, net als de tempel later. Hij bestaat van binnen naar buiten uit het allerheiligste, het heilige en de voorhof. God woont met zijn majesteit in het binnenste deel, het allerheiligste. Maar zijn aanwezigheid is ook direct merkbaar daarbuiten.

Zolang hun tocht duurde, rustte overdag de wolk van de HEER op de tabernakel, ’s nachts verscheen er een vuur in, dat voor alle Israëlieten zichtbaar was (Ex. 40:38).

Wij mensen bestaan ook uit drie onderdelen: uit een geest, een ziel en een lichaam. Onze geest is ons hemelse deel, dat wat voortdurend in contact staat met God. Onze ziel is ons innerlijk leven: onze wil, ons verstand, ons gevoel. En ons lichaam is ons aardse voertuig.

God heeft ervoor gekozen om in ons te komen wonen. Daarom kan Hij je met zijn Geest inspireren en sturen. Dat heeft direct invloed op je geest, maar ook op je ziel en je lichaam.

Als Gods Geest jouw geest opricht, wordt de rest vanzelf ook opgericht. Daarom lees je dat bidden in de Geest jezelf opbouwt (1 Kor. 14:4, NBG ’51). Laat je je sterken door Gods Geest, dan heeft dat invloed op wat je wilt, hoe je denkt en hoe je je voelt. En zelfs op je lichamelijke gesteldheid.

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus (1 Tes. 5:23).