Gods wet in je hart

Wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil.
Romeinen 8:5

Veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat je binnenin je de beste leidsman hebt die er bestaat. Maar God legt toch echt in je hart wat Hij wil. Dat is heel dichtbij, heel nauwkeurig en heel veilig.

‘In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven’ (Hebr. 8:10).

Aardse mensen zoeken altijd naar wetten die hen moeten helpen om beter te worden. Dat kan zijn om te voldoen voor God (alle godsdiensten pretenderen dat je via wetten en rituelen een beter mens wordt). Of om te voldoen voor de maatschappij (alle ismen pretenderen via wetgeving een betere samenleving). Of om te voldoen voor de wetenschap (de wet van de sterkste pretendeert een opgaande lijn in de natuur). Ze kunnen zich niet voorstellen dat Gods Geest volstaat.

Een mens die de Geest niet bezit, aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk moet worden beoordeeld (1 Kor. 2:14).

Maar Jezus gaf zijn Geest, die in ons kwam wonen om ons te leiden. En Hij doet dat veel nauwkeurig dan wetten, regels en rituelen dat kunnen. Hij volstaat in elke situatie voor elke vraag. Hij geeft je de juiste antennes, zodat je weet wat je te doen staat, zonder dat je bang hoeft te zijn voor de mening van anderen.

Maar een mens die de Geest wel bezit, kan alles beoordelen, en zelf wordt hij door niemand beoordeeld (1 Kor. 2:15).