Genade bevestigt eerst en verandert dan

‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen.’

Lucas 19:9

Zacheüs verstopt zich tussen de grote bladeren van een vijgenboom. Net als Adam en Eva indertijd schaamt hij zich. Hij weet hoe hij beoordeelt wordt en dat doet pijn.

Maar Jezus roept hem uit zijn schaamte tevoorschijn. Let op hoe Hij dat doet. Hij gaat voor die schuilboom staan. Kijkt Zacheüs aan. Noemt zijn naam. En nodigt zichzelf uit in zijn oneerlijk verdiende bestaan.

 

Toen hij daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven’ (Luc. 19:5).

Dat huis van Zacheüs! Reken maar dat het een duur huis was. Maar wel verdiend met vuil geld. Toch klinkt er bij Jezus geen enkel verwijt. Hij stelt geen voorwaarden om binnen te komen. Hij gaat compleet aan de zonde voorbij. Hij heeft Zacheüs genomen zoals hij is, zonder veroordeling.

Jezus bevestigt Zacheüs als kostbaar mens, niet verloren in zonde, niet verworpen.

‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’ (Luc. 19:10).

Dat levert een groot plezier op in dat huis. En een grote verandering. Want telkens als genade bij iemand binnenkomt, zie je hoe die de zonde omkeert in zegen.

Lucas 19