Genade genereert vreugde

Hij ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis.

Lucas 19:6

Waar de wet tussen Jezus en mensen instaat, vind je weinig vreugde. Er heerst altijd een stemming dat je het niet goed genoeg doet. Nadruk op zonde, schuldbesef, angst en prestatiedrang voeren de boventoon. Maar zodra Jezus in beeld komt, moet je erkennen dat je het zelf niet kunt om voor God en mensen te voldoen. De vraag is dan of je dat toch probeert vol te houden.

De rijke jongeman verlaat Jezus somber en terneergeslagen. Hij gaat er vanuit dat hij de schat uit de hemel kan bemachtigen door vast te houden aan de wet (Marc. 10:17-22). Zacheüs daarentegen is de koning te rijk als Jezus hem aanspreekt.

Ook Zacheüs is rijk. Maar hij stapt niet zelfverzekerd op Jezus af. Hij verstopt zich in een vijgenboom. Als Jezus hem vraagt om Hem toe te laten, gaat hij gretig op zijn aanbod in. Hij hunkert naar genade.

Zacheüs komt meteen naar beneden en ontvangt Jezus vol vreugde bij zich thuis (Luc. 19:6).

De omstanders die dat zien hebben direct hun oordeel klaar. Ze reageren vanuit de wet. Het gemopper en geroddel is dan ook niet van de lucht.

Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht’ (Luc. 19:7).

Zacheüs maakt er echter een feestje van en trakteert iedereen die tekort heeft of die hij tekort heeft gedaan in veelvoud. Genade maakt altijd vreugde los!

Lucas 19