Ontdek Gods vrijgevigheid

Tot eer van de grootheid van Gods genade.

Efeziërs 1:6

Jezus moedigt een rijke man aan om zijn eigen verdienste achter zich te laten en Hem te volgen, zodat hij Gods onverdiende gunst zal leren kennen. De man gaat er niet op in. Plotseling realiseren de volgelingen van Jezus zich dat zij dat wel hebben gedaan.

Petrus nam het woord en zei: ‘Maar wij hebben alles achtergelaten om u te volgen!’ (Marc. 10:28).

Jezus beaamt dat. En laat ze zien waar dat toe leidt. Elke eigen verdienste staat Gods vrijgevigheid in de weg. Je kunt een hoop verworven hebben. Je kunt aan een hoop dingen vastzitten. Maar genade zoekt de ruimte om je juist van Gods onverdiende gunst te laten genieten. En die is veel overvloediger dan alles wat je zelf kunt verwerven.

Jezus zei: ‘Ik verzeker jullie: iedereen die broers of zusters, moeder, vader of kinderen, huis of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, zal het honderdvoudige ontvangen: in deze tijd broers en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers, al zal dat gepaard gaan met vervolging, en in de tijd die komt het eeuwige leven’ (Marc. 10:29).

Genade wil je verrassen met overvloed, zodat je meer en meer reden zult hebben om God te eren. Zelfs in moeilijke tijden blijft Gods genade beschikbaar, ook als het evangelie van genade onder vuur ligt en je misschien kwaad te verduren krijgt omwille van Jezus. De discipelen maken dat allemaal mee. En als de tijd gekomen is dat Jezus uit de dood is opgestaan, genieten ze ook van het eeuwige leven, samen met jou en mij.

Lucas 18