Jouw schat in de hemel

‘Dan zult u een schat in de hemel bezitten.’

Marcus 10:21

Een rijke man vraagt Jezus naar het eeuwige leven. Jezus vertelt hem dat er een schat in de hemel voor hem is weggelegd. Die kan hij bezitten door op zijn aanbod in te gaan. Levert hij zijn eigen verdienste in, dan kan hij Gods overvloedige genade ontvangen.

‘Dan zult u een schat in de hemel bezitten’ (Marc. 10:21).

Ben je op Gods genade ingegaan, dan ben je dankzij Jezus een hemelburger en heb je vrij de beschikking over jouw schat in de hemel.

Hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus (Ef. 2:6).

Dankzij Gods onverdiende vrijgevigheid komt alles beschikbaar wat er aan zegen in de hemel voor je klaarligt.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend (Ef. 1:3).

God heeft je om te beginnen gezegend met de hemelse kwaliteit van leven die Jezus bezit. Dat leven heeft God door zijn Geest in jou geplant. Het brengt liefde voort, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing, geloof, wijsheid, kracht.

Verder zijn geestelijke zegeningen alle goede, heilzame, opbouwende dingen die God door zijn Geest in jouw dagelijks leven beschikbaar stelt. Ze zijn van hemelse kwaliteit omdat ze van Jezus komen. Ze raken jouw familie, relaties, werk, bezit.

In hem worden alle beloften van God ingelost (2 Kor. 1:20).

Je hebt er een eeuwig leven voor nodig om te ontdekken wat voor schat je bezit. Je kunt er nu alvast mee beginnen!

Lucas 18