Dat ene is alles

Jezus keek hem liefdevol aan.

Marcus 10:21

Je kunt moeite hebben met Jezus en toch op Hem afkomen. Je kunt het idee hebben dat je niks van zijn genade begrijpt en je toch tot Hem aangetrokken voelen. Je kunt het idee hebben dat je nooit zult pakken wat Jezus bedoelt en toch naar Hem luisteren.

Dan is één ding belangrijk. Dat je Jezus’ blik opvangt. Zodat je ziet hoeveel Hij van je houdt.

De rijke jongeman die voor Jezus op zijn knieën valt heeft veel respect voor Hem. Hij heeft zijn vragen, maar komt daar graag mee bij Jezus. Kijk dan hoe Jezus op hem reageert.

Jezus keek hem liefdevol aan (Marc. 10:21).

Natuurlijk weet je dat Jezus van iedereen houdt. Maar als je zijn aandacht op je in laat werken, ga je beseffen dat zijn liefde speciaal voor jou is. Ja, Jezus houdt van jou!

Luister wat Jezus dan tegen deze man zegt: ‘Eén ding ontbreekt je’ (Marc. 10:21). De man weet wel dat hij nog iets tekort komt, ook al is hij rijk en houdt hij zich aan de geboden. Maar wat? Sommige mensen hebben gedacht dat die man arm moest worden, maar dat heeft Jezus nooit tegen hem gezegd en trouwens tegen niemand. Nee, hij is niet in staat om Jezus’ liefde te ontvangen, daarom gaat hij terneergeslagen weg.

Waarom ontvangt deze man Jezus’ liefde niet? Jezus heeft hem gezegd om weg te gaan om weer terug te kunnen komen. Hij moet zijn hang naar de wet inruilen voor de genade. Zijn eigenliefde prijsgeven om Jezus’ liefde in ontvangst te kunnen nemen. Oogcontact maken met Jezus.

Eén ding ontbreekt hem. Maar dat ene is wel alles.

Lucas 18