Genade blijft

De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan.
Romeinen 11:29


Ken je de rust die het vertrouwen in Gods genade met zich meebrengt?
Omdat God zo vol genade is, kunnen we in alle rust van zijn liefde genieten en onze relatie met Hem opbouwen en uitdiepen.

Hij is geen wispelturige vader van wie je nooit weet wat je aan Hem hebt. Hij is geen vader die onmogelijke eisen stelt, of drempels opwerpt waar je niet overheen kunt komen. Hij is trouw – zo trouw als alleen God de Vader kan zijn.

Hij riep jouw naam en verbond zich met jou, zoals Hij ten tijde van Abraham Israël riep en zich met zijn volk verbond. En Hij zal er zelf voor zorgen dat dat zo blijft, omdat Jezus voor ons aan alle voorwaarden heeft voldaan, zodat zijn genade overeind blijft.

Genade is onverdiende gunst. God geeft ons zijn goedheid en liefde, zijn barmhartigheid en meeleven, zijn rijkdom en luister – zonder daar iets voor terug te vragen. Als wij daar iets voor terug zouden moeten doen, zouden we altijd tekortschieten. God weet dat. Daarom komt genade helemaal van zijn kant.

Wat God geeft, neemt Hij nooit terug. Niet van Israël (in het verband van bovenstaande tekst) en ook niet van jou. Je kunt dagelijks genade verzamelen en rijker en rijker worden. Je mag dagelijks voller worden van Gods gunstbewijzen, dagelijks meer verwonderd raken over zijn goedheid.

Vandaag geeft Hij weer veel genade. Als je Hem maar niet in de weg loopt, maar graag wil ontvangen.

Vandaag kun je weer vol dankbaarheid en verwondering zijn. God is echt goed!