Vandaag lachen we opnieuw

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.
Johannes 15:11


Lach je naar mij? Mensen willen elkaar zien lachen. Een lach wordt al snel beantwoord met een lach.

Waarom lacht die sikkeneurige oude oom als hij z’n hoofd over de wieg buigt? Hoor maar wat hij zegt als hij z’n hoofd terugtrekt: ‘Kijk nou eens, ze lacht naar mij, haha!’ Waar liefde haar stempel drukt op relaties, breekt blijdschap door.

Je kunt elkaar uitlachen – dan lach je een relatie dood. Je kunt elkaar ook tegemoet lachen – dan lach je een relatie tot leven. Het is een lach van herkenning: wij mogen er zijn voor elkaar. In een goede relatie zit altijd iets van die opgeruimde lach.

Gods genade is zijn glimlach die naar ons toe straalt. Hoe reageer je daarop?

Ook in onze relatie met God kan de lach de boventoon voeren. Ja, Hij is er en ik mag er zijn voor Hem. Die blijdschap blijft niet mondjesmaat. ‘Overvloedige vreugde in uw nabijheid,’ schrijft David (Ps. 16:11). De binnenpret dat God een afspraakje met jou heeft, kan uitmonden in een klaterlach en zelfs in gejuich. ‘Wie uw naam beminnen juichen u toe!’ jubelt David uit (Ps. 5:12).

Jezus raadt ons aan om in zijn liefde te blijven: ‘Dan zal je vreugde volkomen zijn’.

Als Jezus verschijnt, breekt er een eeuwige vreugde door in jouw bestaan. ‘Gottes Liebe ist wie die Sonne,’ zegt een Duits liedje. Zing die zon tevoorschijn! Ook vandaag staat die blijdschap als een stralend licht aan de hemel.

Tip – Wees eens uitbundig voor God.