Genade gééft

Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God.

Efeziërs 2:8

Jezus is Gods cadeau aan ons. Hij komt met Gods genade. Je zou kunnen zeggen dat Hij genade in eigen persoon is.

Genade betekent onverdiende goedheid, onverdiende gunst, onverdiende zegen.

In het Hebreeuws (de taal van het Oude Testament) is genade ‘chesed’, in het Grieks (de taal van het Nieuwe Testament) ‘charis’. In het Engels heb je twee woorden voor genade: mercy en grace. Ze laten beide kanten van genade zien.

Mercy – wat je wél verdient (straf voor je fouten) heb je niet gekregen.

Grace – wat je níet verdient (geluk, zegen, overvloed) heb je wel gekregen.

De genade die God dankzij Jezus voor ons beschikbaar stelt begint met vergeving van al onze zonden, om ons dan ook rijk te kunnen zegenen.

Genade is het fundament van ons geloof (Rom. 5:2). We geloven dat Gods genade ons heeft vrijgesproken van schuld, schaamte, veroordeling. We geloven dat Gods genade ons tot zijn kinderen heeft gemaakt en dus tot zijn erfgenamen. We geloven dan ook dat Gods genade ons geluk betekent. En we geloven dat Hij dat zelf allemaal waarmaakt.

Alles wat we zelf proberen te verdienen gaat tegen die genade in. Eigen inspanning, eigen kracht, eigen dunk, het mist eeuwigheidswaarde en is allemaal gedoemd om te falen. God heeft ons geluk op het oog. Daarom moedigt Hij ons aan om alles van zijn genade te verwachten. Zo kan Hij jou en mij alles geven wat Jezus voor ons heeft volbracht.

Ook zo benieuwd wat Hij allemaal wil geven? Blijf lezen!

Johannes 1:1-18

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en in 2012 verschijnt.)