Genade is de beste dokter

De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet.
1 Korintiërs 15:56


De Bijbel zegt dat de zonde werkt als een injectiespuit. Telkens als je zondigt, wordt er gif in je leven gespoten. De zonde is als een naald die je met de dood infecteert. Maar wie is het die deze spuit hanteert?

Dat is de wet, staat er. Die zorgt ervoor dat je deze spuit krijgt toegediend.

De wet brengt namelijk goed en kwaad aan het licht en geeft je vervolgens waar je om vraagt. Als je zondigt, komt hij met zijn veroordeling. Hij grijpt de zonde aan om je zijn doodvonnis toe te dienen.

Veel mensen denken dat je de wet nodig hebt om van de zonde af te komen. ‘Doe dit, doe dat, gedraag je zus, hou je zo aan de regels.’ Maar het tegendeel is waar. De wet veroordeelt je alleen maar. Hij maakt je moedeloos en ontneemt je elk geloof dat je kunt veranderen. Je blijft zondigen en de wet blijft zijn veroordeling inspuiten.

Het geloof dat je geen slaaf van de zonde hoeft te blijven, moet ergens anders vandaan komen. Alleen Gods genade kan je dat geloof geven. De spuit is leeggespoten in Jezus, zodat de wet niet meer zijn dodelijke gif in jou kan spuiten en geen macht meer over je kan uitoefenen.

‘Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen’ (Gal. 3:24).

Jezus werd dodelijk besmet met alles wat de wet verbood, om ons zijn genezing toe te dienen. Hij is de enige dokter die ons van al onze zonden kan genezen en van de gevolgen ervan. Als de wet wordt ingeruild voor zijn genade zijn we vrij om te veranderen, want dan kunnen we zeggen: ‘De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ (1 Kor. 15:55).