Vrijspraak in plaats van veroordeling

Jullie moeten je houden aan de geboden die ik je vandaag geef.
Exodus 34:11


De wet is het systeem van regels dat in het Oude Testament (het oude verbond) werd opgesteld. De kern werd gevormd door de tien geboden, die voortdurend werden aangevuld met allerlei andere voorschriften.

De wet is goed, heilig, rechtvaardig, maar kan mensen niet goed, heilig, of rechtvaardig maken. De wet heeft maar één functie: duidelijk maken dat alle mensen zondigen en Gods genade nodig hebben (Gal. 3:19). Begrijp je hoe de wet werkt, dan begrijp je des te beter wat Gods genade met je doet.

De wet houdt de rekening van de zonde bij (Rom. 5:13). Hij leidt tot veroordeling ( 2 Kor. 3:9). Brengt de dood (2 Kor. 3:7). Niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven (Gal. 2:16-21). De wet drijft een wig tussen mensen (Gal. 4:17). Hij stimuleert eigenwaan en veroordeling van elkaar (Gal. 5:18 en 26). Klaar ben je met zo’n wet!

Nee, het kan allemaal anders. Jezus heeft de negatieve invloed van de wet buiten werking gesteld. ‘Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden’ (Gal. 4:4-5).

Jezus stelde met zijn dood en opstanding een nieuw verbond in. De wet heeft plaatsgemaakt voor de genade, de veroordeling voor de vrijspraak. We hoeven onszelf of elkaar niet langer de wet op te leggen. God zelf leert ons van binnenuit hoe we leven mogen door zijn Geest, die in ons woont.

‘Moge de God van de vrede zélf uw leven in alle opzichten heiligen’ (1 Tess. 5:23).