Dood voor de wet

Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt.
Romeinen 7:4


De ideale man? Stel je voor dat je met de wet getrouwd was. Dan was je mooi klaar! Die man is zo perfect, zo rechtschapen en streng, dat je nooit aan hem kunt tippen. Je kunt net doen alsof je ook zo goed bent. Maar eigenlijk voel je je schuldig en beschaamd in zijn bijzijn. En je voelt de veroordeling in je rug prikken. Hij heeft een hart van steen.

Help! Hoe kom je van zo’n veeleisende perfectionist af? De Bijbel reikt je een rigoureuze oplossing aan. Door te sterven. Ja, jij moet sterven om bevrijd te worden uit dat huwelijk. Dat is de enige manier waarop die man z’n rechten niet meer kan laten gelden. Het is ook de enige manier om aan zijn veroordeling te ontkomen.

‘Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde’ (Rom. 6:7).

Je moet samen met Jezus sterven. De veroordeling van de zonde ondergaan die de wet eist. Om van Jezus vervolgens nieuw leven te ontvangen. En met Hem te trouwen. Hij is een liefhebbende echtgenoot, die je voedt met genade en vrede, zodat je je kunt ontspannen. Hij heeft een warm kloppend hart, dat Hij graag met jou deelt. Hij is veel beter dan de wet, met veel hogere normen en waarden, maar Hij eist niets. Hij heeft je helemaal geaccepteerd, omdat Hij zoveel van je houdt. En Hij is erop uit om je te helpen. Zijn Geest helpt je om je steeds meer te gedragen zoals God het wil. Heel anders dan die vorige echtgenoot van je, die kille, koude wet.

‘We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest’ (Rom. 7:6).

Komt de wet nu om de hoek kijken, dan kan die je niks meer maken. Ook al heeft hij gelijk, jij bent Jezus’ eigendom.