Nood breekt wetten

Wie heeft mij aangeraakt?
Lucas 8:45


Een vrouw lijdt al twaalf jaar aan bloedverlies. Ze is daarom bestempeld als onrein en leeft geïsoleerd van de samenleving. Zelfs het aanraken van haar kleding maakt anderen besmet.

In haar nood trotseert deze vrouw de wet, beweegt zich anoniem door de massa, bukt zich en raakt de zoom van Jezus’ mantel aan. Op hetzelfde moment voelt ze dat ze genezen is. Ze wil zich snel uit de voeten maken.

Dan draait Jezus zich om en zoekt haar. Hij staat niet toe dat iemand zijn kracht ervaart, zonder dat Hij die persoon in de ogen heeft gekeken. De vrouw valt trillend voor Hem neer. Ze heeft de wet overtreden, maar ze is wel genezen!

Jezus zegt: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede’ (Luc. 8:48).

Nood breekt wetten, zeggen wij. Dat gebeurt hier letterlijk. De nood drijft deze vrouw naar Jezus, die de wet breekt met zijn genade.

Veel mensen leren Gods genade pas kennen als ze in nood zijn. Als al hun eigen probeersels gefaald hebben, durven ze hun zelfredzaamheid op te geven en om genade te smeken. Hun problemen wekken geloof op, als laatste redmiddel.

Welnu, bij Jezus kun je altijd terecht. Zijn genade is niet alleen bedoeld voor mensen die in nood zijn, maar voor iedereen die naar Hem hunkert. Hij wijst niemand af; in Hem is geen greintje veroordeling. Geloof!

Als je Jezus vastgrijpt, ga je genezen en gered door het leven: zonder vloek die je eronder houdt, zonder wet die je blokkeert, maar in zijn vrede.

Tip – Hoe beoefen je geloof? Blijf Jezus opzoeken; Hij wil jou in de ogen kijken.