Genade is onze leraar

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons ...
Titus 2:11


Je hebt van die leraren die je altijd vertellen wat je fout doet. Ze helpen je bepaald niet je zelfvertrouwen op te krikken. Zelfs als je allang van school bent, zitten ze nog steeds als een aap op je schouder om je te vertellen hoe stom en achterlijk jij wel bent.

Ook andere stemmen kunnen je een minderwaardigheidcomplex bezorgen. Ouders, familie, vrienden, mensen in de kerk. Die geluiden kunnen een eigen leven gaan leiden en als kleine monstertjes je vrede aanvreten.

Zo werkt de wet ook ongeveer. Die maakt duidelijk wat niet door de beugel kan, maar oefent daarmee tegelijkertijd negatieve kracht op je uit. De wet is een strenge tuchtmeester (Gal. 3:24). Hij houdt de rekening van de zonde bij (Rom. 5:13). Hij leidt tot veroordeling en brengt uiteindelijk de dood (2 Kor. 3:6, 7 en 9).

De genade van God daarentegen voedt je met het geloof dat God goed is, je vergeeft en zijn zegen wil geven. Genade is een reddende kracht. Die redt je van al die aanklachten die op je afkomen en je terneerdrukken. Je kunt niet genoeg te horen krijgen dat je niet meer wordt veroordeeld als je in Christus Jezus bent (Rom. 8:1). Daarmee ontwikkel je in geloof een gezond zelfbeeld, zoals God je ziet.

Tegelijkertijd leert de genade je hoe je de zonde achter je moet laten: niet omdat je bang bent voor de gevolgen van de wet, maar omdat jouw liefde voor God je daarin aanspoort.

Laat alle apen zwijgen. Ik luister alleen maar naar Gods genade, die is de beste leermeester!