Gods vrijspraak

Omdat ze Gods gerechtigheid niet kennen, proberen ze hun eigen gerechtigheid te laten gelden en verlaten ze zich niet op Gods vrijspraak.
Romeinen 10:3


Hoe komt het dat het christendom bekend staat als een godsdienst van wetten en regels? Waarom haken zoveel mensen af als ze alle geboden horen waaraan ze zich moeten houden? Waarom wordt het gedrag waar christenen aan moeten voldoen zo vaak als een beknelling ervaren?

Ik denk dat dit komt omdat in onze kerken Gods genade vaak niet centraal staat. Er worden allerlei gedragsregels gepredikt, waarop het oordeel volgt als je je er niet aan houdt, terwijl het geloof in Gods genade nauwelijks wordt gevoed.

In de brieven van Paulus is Gods genade wel het uitgangspunt. Hierboven weer: je moet je verlaten op Gods vrijspraak. God heeft ons dankzij Jezus vrijgesproken van alle schuld. We hoeven niet eerst aan de eisen van wat voor wet ook te voldoen, voordat we bij God terechtkunnen. Zelfs de onuitgesproken gedragscodes die in onze kerken zijn geslopen zijn overbodig. Je hoeft je niet te gedragen als iedereen om erbij te horen. Vertrouwen op Gods genade, dat is geloven.

Wettische mensen doen hun stinkende best om goed te zijn. Ze zijn daar nog trots op ook. Maar het is hun eigen gerechtigheid die ze laten gelden en niet Gods gerechtigheid. Daarmee lopen ze God en zijn werk in de weg.

Onze eigen gerechtigheid zegt: kijk eens hoe goed ik het doe, nu moet God wel van me houden. Gods gerechtigheid zegt: je was slechter dan je ooit had gedacht, maar je bent meer geliefd dan je ooit had durven dromen – en dat zul je merken ook!

Je kunt zeggen dat je in Jezus gelooft en toch nog steeds leven met de dwang van de wet, die zegt dat je je uiterste best moet doen om bij God (en mensen) in een goed blaadje te komen. Je kunt de kern van het evangelie van genade zomaar missen.

Maar zo hoeft het niet te zijn als je je concentreert op Jezus. Gods genade zegt dat je welkom bent, zonder enige voorwaarde en altijd. Verlaat je op Gods vrijspraak!

Tip – Leef vandaag weer in en vanuit die rust en zekerheid van Gods genade.