Genade komt met onvergankelijke zegen

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.
2 Korintiërs 13:13


Verbaas je opnieuw over God de Vader en hoe Hij zich met ons verbindt. Alles in de Drie-eenheid werkt eraan mee om ons te zegenen. Luister maar!

‘De genade van de Heer Jezus Christus …’ Jezus de Zoon heeft in zijn genade alles beschikbaar gesteld wat we nodig hebben: onverdiende goedheid, waar we niets aan hoeven toe te voegen, omdat Hij alles perfect en definitief volbracht heeft.

‘De liefde van God …’ God de Vader geeft zijn kinderen in al zijn liefde de zekerheid dat ze voor eeuwig zijn kinderen zullen zijn en dat daar niets tussen zal komen.

‘En de eenheid met de heilige Geest …’ Gods Geest werkt die genade, liefde en zekerheid in de praktijk uit.

‘Zij met u allen …’ De verbinding die Gods genade tot stand heeft gebracht en waar je je niet alleen dit jaar, maar een leven lang over kunt verbazen, is en blijft met je.

Blijf je richten op Jezus. Er ligt een heel leven voor je om Hem beter en beter te leren kennen. Ook in de allerlaatste woorden van de Bijbel komt Hij met zijn genade naar je toe (Op. 22:21):

‘De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.’