God doet recht

Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.
Galaten 2:20


We zijn tolerante mensen. Gedogen graag. Kwade praktijken zijn er om te negeren. Knijp een oogje dicht als iemand over de schreef gaat, dan kun je jezelf ook wel eens een foutje permitteren. Want als wij toegeeflijk zijn, zal God dat ook wel zijn. Mooi toch?

Helemaal niet mooi. God haat de zonde. In zijn heiligheid is geen enkele plaats voor toegeeflijkheid. Het kwaad moet gestraft worden. Elk kwaad. En God zal als rechtvaardige Rechter recht verschaffen. Hij zal elke wetsovertreder straffen. Een zondaar heeft niets anders van God te verwachten dan vergelding.

Dat dit Gods realiteit is, kun je zien in Jezus. Hij droeg de straf voor de zonde van de hele wereld. Zijn we in Hem, dan ondergaan we de gevolgen van onze zonden in Hem en worden onze zonden veroordeeld aan het kruis. ‘Met Christus ben ik gekruisigd.’ We sterven onze dood met Jezus. Om ook met Hem te leven.

God is rechtvaardig. Hij doet recht. Los van het kruis zullen we sterven zonder Jezus en veroordeeld worden tot de hel. Pas als je dat ziet, zul je Gods genade gaan begrijpen. Want zijn we gekruisigd met Jezus, dan leven we ook met Hem. ‘Ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij.’ En omdat er vanaf dat moment geen veroordeling meer is, komt Gods overvloed aan genade ruimschoots beschikbaar.

Het kruis van Jezus maakt duidelijk dat God rechtvaardig is, omdat Hij onze zonde rechtvaardig veroordeeld heeft in Jezus en ons nu recht geeft op zijn genade.

Voortaan mag je onbelemmerd genieten van zijn onverdiende en overvloedige gunst.