Genade met een doel

U zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.
2 Tessalonicenzen 2:14b


Twijfel je wel eens aan Gods genade? Of twijfel je aan jezelf? Misschien moet je je verrekijker eens pakken en scherpstellen. Probeer vandaag weer op één lijn te komen met het vooruitzicht dat God geeft. Vertrouw Hem op zijn Woord.

Gods vrijgevigheid heeft een doel. Zijn genade bracht ons in de positie van Jezus en zal ons ten slotte daar brengen waar Hij ons wil hebben. Volmaakt in zijn heerlijkheid.

Als we leven in Gods genade en daar gebruik van maken, is dat omdat we meewerken aan Gods grote plan. Hij verandert ons, omdat Hij wil laten zien hoe Hij om mensen geeft en wat Hij met ons van plan is. De zonde verliest zijn kracht als je doordrongen raakt van Gods genade; niet alleen in jezelf, maar ook in je omgeving.

Omdat God zijn plan zeker zal volbrengen, mag je er ook zeker van zijn dat je daar zelf deel van zult uitmaken. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat je toch nog zult tekortschieten. Gods genade heeft je tot geloof gebracht, dan zal zijn genade je ook beschermen en bewaren.

Gods genade zit boordevol hoop. ‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen’ (Heb. 11:1). We mogen er zeker van zijn dat God zal volbrengen wat Hij is begonnen.

‘Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis die nooit verwelkt’ (1 Pet. 1:4).

Tip – Maak je eens wat vaker een voorstelling van die heerlijke toekomst: God heeft je daarvoor verbeelding gegeven.