Geniet ervan!

God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.
1 Timotheüs 6:17


Je gelooft je ogen niet. Hier staat dat God wil dat we genieten. En dat Hij in alles voorziet om dat ook te doen. Maar veel christenen kunnen dat helemaal niet. Ze staan vijandig tegenover zegen, rijkdom en voorspoed, hoewel ze er stiekem toch wel een beetje op hopen. Nou, God wil juist dat we er niet af en toe op hopen, maar er wel volop van genieten.

Paulus begint zo: ‘Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God …’ Veel mensen zetten hier een punt. Zie je wel, rijkdom is uit den boze. Maar Paulus gaat verder: ‘… die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten.’

Aha! Hier klinkt een principe uit Gods koninkrijk. Niet hopen op rijkdom, maar het wel krijgen en er nog van genieten ook.

Waarom zou onze Vader willen dat we genieten? In de eerste plaats wil Hij dat we van Hem genieten. Dat we ons grootste genot vinden in Hem. Maar je geniet niet compleet van Hem als je ook niet geniet van zijn gaven. Om van zijn gaven te genieten, is het nodig dat we erkennen dat alle zegen van Hem komt. En dat we beseffen dat we afhankelijk zijn van Hem en van zijn zegen. Als we onze hoop op de Vader vestigen, staat rijkdom ons niet langer in de weg. Hij kan ons juist meer toevertrouwen. Om ervan te genieten.

Jezus zegt: ‘Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn’ (Joh. 16:24).

In zijn laatste woorden in het Johannesevangelie moedigt Jezus ons tot zes keer toe aan om de Vader te vragen om zegen. Hij wil dat we afhankelijk zijn van Hem (dat we vragen), maar dan wil Hij ook geven. Hij weet dat we dan vrucht zullen dragen. Veel zullen uitdelen. Zodat we veel te genieten hebben en anderen ook en onze vreugde compleet zal zijn!