Vallen en opstaan

Toen ik dacht: Mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande, HEER.
Psalm 94:18


Haaa! Het is weer een dag vol zonneschijn. Tenminste … Het kan op zo’n dag als vandaag ook wel tegenzitten. Je kunt jezelf tegenvallen. Je kunt zomaar zondigen.

Als we vallen, hebben we de neiging om te blijven liggen. We veroordelen onszelf, terwijl God ons in Jezus niet meer veroordeelt. Lees wat hierboven staat. Gods trouw houdt ons staande. Het gaat hier weer over Gods ‘chesed’, zijn genade.

Je kunt dreigen te vallen. Maar kijk, hier maakt iemand de juiste beweging. Hij richt zich naar God. Spreekt Hem aan. Zegt: ‘Uw genade houdt mij staande’.

Soms falen we. Soms vallen we. Blijf dan niet liggen. ‘Een rechtvaardige komt zevenmaal ten val, maar telkens staat hij op’, staat er in Spreuken 24:16. In Jezus ben je door God rechtvaardig verklaard. In Hem kun je veilig vallen. Zijn genade richt je op.

Natuurlijk kan het wel eens tegenzitten. Kun je jezelf tegenvallen. Zondigen doen we allemaal. En dan?

Houd stand! Blijf volharden en vasthouden aan Jezus. Zeg: ‘Uw genade houdt mij staande’.

Tip – Neem de zonde nooit zo ernstig dat je gaat twijfelen aan Gods genade.