Genade werkt Gods wil uit

Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven.
1 Korintiërs 15:10


Kun jij zeggen dat je bent wat je bent – door genade?Dan moet je eerst weten wat genade betekent.

Genade is Gods liefde, die aan het werk is in mensen die zijn liefde eigenlijk helemaal niet verdienen. Dat maakt ons tot Gods kinderen. God wil dat en Hij werkt dat uit.

Genade brengt Gods wil tot uitdrukking. Hij wil mensen verlossen uit de macht van de zonde en tot zijn erfgenamen verheffen. Zodra je zijn kind geworden bent, word je daarin bevestigd.

Genade brengt ook Gods werk tot uitdrukking. Hij werkt zijn wil in ons uit: dat we leven voor Hem en door zijn Geest veranderen naar het beeld van zijn Zoon. Zodra je zijn kind geworden bent, gaat Hij met je aan de slag – en Hij zal niet stoppen tot Hij geslaagd is.

Herken je Gods wil in jouw leven? En zijn werk? Hij gebruikt alles om zijn wil in jou uit te werken. Jouw omstandigheden, maar ook jouw temperament en zelfs jouw zonden zijn materiaal voor het doel van zijn genade: een intieme, afhankelijke relatie met Hem, waarin Hij je alles kan geven.

Je loopt in deze wereld tegen je onvermogen aan om God een plezier te doen. En precies daar begint Gods genade: nu kan Hij zijn wil in jou gaan uitwerken.

Wat werkt Gods genade uit? Het maakt je tot wat je bent: een afhankelijk schepsel dat God als Vader nodig heeft en Hem dan ook eert. Je wordt iemand met een afkeer van de zonde, die zijn grootste geluk vindt in Hem. Nu bloei je op tot een geestelijk gezond en volwassen mens, die niet langer op zichzelf gericht is, maar met zijn specifieke mogelijkheden anderen dient.