Onze reactie op Gods genade

Onze Vader heeft ons door zijn genade blijvende steun gegeven.
2 Tessalonicenzen 2:16


Mensen die blijven zondigen met een beroep op Gods genade hebben niets van die genade begrepen. Wie onverschillig blijft over de zonde en zegt ‘God vergeeft toch wel’, is niet doordrongen van Gods genade, maar van leugenachtigheid.

Maar mensen die blijven mopperen dat alle nadruk op Gods genade een vrijbrief geeft om maar te blijven zondigen, hebben er ook geen idee van hoe de genade werkt. Ze onderschatten de kracht van genade en leven net zo ver van Gods hart.

Want welke reactie roept Gods genade op? Mensen die zijn genade ontvangen herken je aan hun dankbaarheid – en dat merk je. Ze eren God graag in woord en daad.

Liefde roept wederliefde op. Als Gods genade liefde voor Hem bij je wakker heeft gemaakt, ga je je grootste vreugde vinden in Hem. Je richt je van de zonde af en krijgt energie om Gods liefde met anderen te delen.

Genade werkt als een motor om te veranderen en goed te doen. Als je maar blijft ontvangen!

‘Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt’ (2 Tes. 2:16-17).