Het warme hart van genade

De HEER ging voor hem langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig, die duizenden geslachten zijn liefde bewijst ....’
Exodus 34:6


Wat heb jij inmiddels met genade? Genade is geen onbestemde kracht. Het is iets heel persoonlijks. Gods persoonlijke actie. Zijn gunst en goedheid voor jou.

Het zit in zijn naam besloten. Hij roept het voor zich uit, omdat Hij barmhartig is, warm van hart en vol genade, vol liefde en trouw. God is zo. Dat lezen we al in het Oude Testament en dat heeft Hij bewezen in Jezus, in wie Hij schuld, misdaad en zonde vergeeft en de vloek, die vanaf Adam alle generaties treft, wegneemt.

Genade huist in het hart van het geloof. Dat zou onze kerken moeten vullen, onze gesprekken en gebeden ook. God heeft er bewust voor gekozen om ons te zegenen met onverdiende gunst.

Maar … hoewel veel christenen dat wel ‘weten’, geven ze er blijk van er niet echt in te geloven. Ze houden liever vast aan de wet en andere activiteiten om Gods gunst te verdienen, van hun zonden af te komen en gezegend te worden. Ze maken de zekerheid van het geloof afhankelijk van hun goede gedrag en niet van Gods beloften. Zo trekken ze de genade in twijfel, of negeren die gewoon. Christenen zijn wereldberoemd geworden vanwege hun schuldcomplexen, schaamtegevoelens en angst om te falen. Precies het tegenovergestelde van wat Gods genade wil uitwerken.

Kun je je een leven voorstellen zonder schuld, schaamte en angst?

Als dat je niets zegt, of te ver van je bed lijkt, dan heb je nog niet goed naar Jezus gekeken. Geloof in Jezus wekt geloof op in Gods genade.

Blijf je voeden met die genade!