Gezond leven

Zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
Psalm 16:7b


Het effect van de vrijspraak van Jezus is een zuiver geweten. We hoeven niet met een schuldgevoel over onze fouten en tekortkomingen te blijven rondlopen. Nee, we worden ons steeds minder bewust van de zonde en keren ons daar steeds verder van af.

Het effect van de vrijspraak van Jezus is een zuiver geweten, wat ook weer effect heeft op ons lichaam. In Hebreën lazen we: ‘Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen’ (Heb. 10:22).

Kijk: hier duikt zomaar het recept op voor een gezond leven. Want een zuiver geweten heeft natuurlijk effect op je lichaam. Je hebt minder kopzorgen, minder last van stress, maagzweren en andere aandoeningen, als de angst voor veroordeling uit je leven opgeruimd is.

David kende dat effect. Hij begint Psalm 16 met de uitspraak dat hij bij God schuilt en zijn geluk bij de HEER zoekt. Dan vertelt hij hoe de kennis van Gods genade zijn geweten beïnvloedt. ‘Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft, zelfs in de nacht spreekt mijn geweten’ (vers 7).

En kijk wat hij dan zegt over het effect van Gods genade op zijn lichaam. ‘Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel, mijn lichaam voelt zich veilig en beschut’ (vers 9).

In oudere vertalingen wordt gesproken over nieren,  lever en vlees – het lichaam ondergaat een complete schoonmaak. Zelfs doodsangst verdwijnt. ‘U levert mij niet over aan het dodenrijk’ (vers 10).

In een tijd waarin iedereen geobsedeerd is door gezondheid mag wel eens vaker gezegd worden dat leven vanuit Gods vrijspraak gezond leven is.

Veel zegen en gezondheid!