God geeft voorspoed

 

Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden (2 Kor. 8:9).

In het leven van de aartsvaders zie je hoe graag God zijn kinderen voorspoed geeft. Abraham was rijk, maar zijn zoon Isaak werd nog rijker.

Abraham gaf alles wat hij had aan Isaak (Gen. 25:5).

Isaak werd daar bovenop nog meer door God gezegend.   

Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig, want de HEER zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij (Gen. 26:13).

God heeft er plezier in als Hij zijn kinderen kan zegenen, en je mag er zelf ook plezier in hebben. Hij wil dat je van zijn gaven geniet, zonder dat je er zelfgenoegzaam van wordt.

Draag de rijken van deze wereld op niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet in zoiets onzekers te stellen als rijkdom, maar op God, die ons rijkelijk van alles voorziet om ervan te genieten (1 Tim. 6:17).

De God van Abraham, Isaak en Jakob is ook onze God, die ons inderdaad net zo wil zegenen. Zodat je van zijn overvloed geniet en ook anderen graag in die vreugde laat delen.

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn (2 Kor. 9:8 en 11).

Wil je wel ontvangen? En wil je ook geven? Niet alle Nederlanders zijn daar even blij mee, maar God wil ook in onze portemonnee ruimte maken voor zijn zegen.