Bijbelse economie

Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten.
2 Korintiërs 9:6


Gods economie is die van het boeren ambacht. Daar wordt ruim gezaaid en nog veel meer geoogst. Het is daarbij wel van belang wat de kwaliteit van het zaad is en in welk soort grond je zaait.

Je ziet dat bijvoorbeeld in de manier waarop Gods Woord als zaad werkt.

Het zaad dat in goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig (Mat. 13:23).

Dezelfde principes gelden ook voor onze financiën.

God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God (2 Kor. 9:10-11).

Om te beginnen moet je dus beseffen dat God je geld geeft om van te genieten (je mag er zelf van eten). Maar ook om mee te investeren (te zaaien). Let wel op waarin je investeert (in welke grond je zaait, waaraan je geeft), zodat het een rijke oogst opbrengt. Zij die profiteren van de oogst zullen God danken en jij niet minder. Want leer je te geven, dan zul je zien dat God je steeds meer toevertrouwt. Je zult je portemonnee nog moeten schudden en aandrukken om alles erin te krijgen!

Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld (Luc. 6:38).

Tip – Geloof je dat God voorspoed wil geven, dan geloof je dat ontwikkelingshulp zin heeft.