Ontvangen is leuk, geven is leuker

 

Geven maakt gelukkiger dan ontvangen.
Handelingen 20:35


Geven en ontvangen horen helemaal bij ons geloofsleven. Geloven betekent God vertrouwen. Ook in materiële dingen. Hoe vertrouw je God als je iets nodig hebt? Door er voor te danken alsof je het al ontvangen hebt.

‘Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen’ (Marc. 11:24).

Maar wat doe je als je iets tekort komt? Vertrouw erop dat God het gaat aanvullen. Blijf niet denken in tekorten.

Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, in Christus Jezus (Fil. 4:19).

En als je arm bent? Dat is geen schande en hoeft ook geen belemmering te zijn om toch te geven.

Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig (2 Kor. 8:1-3).

Wees wel wijs waaraan je geeft. Als je geeft aan het werk en de mensen die God aanwijst, zal ook je hart met hen verbonden worden.

Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn (Mat. 6:21).

Laat wat je geeft altijd onbaatzuchtig zijn, zonder bijbedoelingen om er zelf beter van te worden of er je reputatie mee te spekken.

Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn – had ik de liefde niet, het zou mij niet baten (1 Kor. 13:3).