Kinderen van Abraham en Sara

 

Kijk naar Abraham, jullie vader, naar Sara, die jullie heeft gebaard.
Jesaja 51:2


God is zo goed en Hij heeft zoveel te geven! Hoe zoek je Hem? En hoe ontvang je wat Hij wil geven? Hier heb je een tip hoe je daar mee bezig kunt zijn. Kijk naar Abraham en Sara.

Luister naar mij,
jullie die gerechtigheid najagen,
jullie die de HEER zoeken.
Kijk naar de rots waaruit je gehouwen bent,
naar de diepe groeve waar je gedolven bent.
Kijk naar Abraham, jullie vader,
naar Sara, die jullie heeft gebaard;
toen ik hem riep was hij alleen,
maar ik heb hem gezegend en talrijk gemaakt
(Jes. 51:1-2).

Abraham wordt hier ‘rots’ genoemd en Sara ‘holte van de put’.

Abraham is een rots van geloof. Geloof net als hij in Gods gerechtigheid, die God jou in Jezus aanbiedt. In Hem ben je gerechtvaardigd: je zonden zijn vergeven, zodat Hij je kon goedkeuren als zijn kind voor al zijn zegen.

Sara is een bron van genade. Ontvang net als zij Gods genade, die jou dankzij Jezus alles geeft wat je nodig hebt en nog meer, zonder dat Hij van ons eist dat wij daar wat tegenover moeten stellen.

Kijk je naar Abraham en Sarah, dan zie je geloof en genade. Geloof je in Gods genade? Dan sta je op een eeuwenoude rots en ben je verbonden met een bron die maar blijft stromen. Abraham en Sara zijn ermee begonnen. Zij zijn een vader en moeder voor iedereen die in geloof van Gods genade geniet. Welkom in Gods familie!