Gezond leven is gezond geloven

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht.
2 Petrus 1:3


Wat doe je met de zonde als God die vergeeft? Sommige mensen maken zich zorgen over Gods genade. Ze denken dat die je de vrijheid verschaft om te blijven zondigen. Maar genade maakt je juist vrij om de zonde te laten.

Genade maakt je niet losbandig. De Bijbel beweert het tegendeel.

Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven (Tit. 2:11).

Het is dus genade die je leert hoe je leven moet. Genade is namelijk onvoorstelbaar krachtig. De Bijbel spreekt over overvloed van genade – een enorme gratis gift, met allerlei verschijningsvormen.

De eerste genadegift (het eerste wat je voor ogen krijgt als je Gods genade aanvaardt) is de gerechtigheid: je wordt onvoorwaardelijk goedgekeurd.

Hoeveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de genade en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen, dankzij de ene mens Jezus Christus (Rom. 5:17, WV).

Achter die gerechtigheid aan ontvang je dus nog veel en veel meer genade. Ook de genade om te weten hoe je leven moet en de kracht om dat dan ook te doen.

Genade werpt dus altijd vrucht af. Die groeit langzaam, heeft voeding nodig, tijd ook. Het is niet aan ons om die vrucht eruit te persen (dan is het weer ons werk en geen genade meer). Abraham deed er achttien jaar over om die vrucht te zien (Isaak).

Hoe die vrucht groeit? Door te blijven zien op die genade. Hem kennen. Genade is namelijk een persoon: Jezus zelf.