Geloof + genade = vreugde

 

God maakt dat ik kan lachen.
Genesis 21:6


De naam Isaak betekent ‘hij lacht’. Zowel Abraham als Sara schieten in de lach als zijn geboorte wordt aangekondigd.

Abraham boog zich diep neer, maar lachte en dacht: Hoe zou iemand van honderd jaar nog een kind kunnen krijgen? (Gen. 17:17).

Nu waren Abraham en zij op hoge leeftijd gekomen en de jaren dat een vrouw vruchtbaar is, lagen ver achter Sara. Daarom lachte ze in zichzelf (Gen. 18:11-12).

Abraham en Sara lachten een lach van ongeloof. Maar God zou die lach veranderen in een lach van geloof in zijn genade: hij zou zelf zijn belofte waarmaken.

Toen vroeg de HEER aan Abraham: ‘Waarom lacht Sara, waarom vraagt ze zich af of ze op haar leeftijd nog wel een kind ter wereld kan brengen? Is ook maar iets voor de HEER onmogelijk?’ (Gen. 18:13-14).

Jawel, God maakt zijn belofte waar. Wat een vreugde zal dat brengen! Daarom zegt God dat die zoon Isaak moet heten, ‘hij lacht’.

Maar God zei: ‘Nee, je vrouw Sara zal je een zoon baren, die je Isaak moet noemen, en met hem zal ik mijn verbond voortzetten. Het zal een eeuwigdurend verbond zijn, dat ook voor zijn nakomelingen zal gelden’ (Gen. 17:19).

Als Abraham staat voor geloof en Sara voor genade, is het wel duidelijk wat die twee samen opleveren. Veel vreugde!

‘God maakt dat ik kan lachen,’ zei Sara, ‘en iedereen die dit hoort zal met mij mee lachen’ (Gen. 21:6).

Lach maar mee met Abraham en Sara, voeg je in het koor van geloof en genade, want die vreugde bereikt ook jou!

Tip – Laat je vreugde niet roven: blijf rusten in het geloof in Gods genade in Jezus.