Jij bent Gods geliefde zoon

‘Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houd.’
Genesis 22:2


Hier hoor je in de Bijbel voor het eerst over liefde. De liefde wordt geïntroduceerd als de liefde van de vader voor zijn zoon. Isaak wordt de geliefde zoon genoemd. Het zijn woorden uit Gods mond. Ze weerspiegelen Gods vaderhart.

Later zal God van Jezus zeggen: ‘Dit is mijn geliefde Zoon’ (Mat. 3:17).

Isaak is de zoon die het offerhout op zijn schouders draagt (Gen. 22:6). Als hij met zijn vader de berg Moria beklimt, vraagt hij: ‘Vader, we hebben vuur en hout, maar waar is het lam voor het offer? (Gen. 22:7)’ We weten het antwoord: God zal daar zelf in voorzien (Gen. 22:8).

Het is niet moeilijk om in deze ene zoon een voorafschaduwing van Jezus te zien. Zo’n voorafschaduwing tekent een beeld van wat nog komen gaat. God de Vader zal met Jezus dezelfde berg op gaan om daar zijn enige en geliefde Zoon te offeren.

Jezus zegt: ‘De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven geef, om het ook weer terug te nemen – dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen’ (Joh. 10:17). Hij geeft zijn leven als Hij het offerhout op zijn schouders neemt. Maar Hij pakt het ook weer terug, omdat de dood geen recht op Hem heeft. Dat leven geeft Hij weer door, precies zoals God het graag wilde (Jes. 53:10).

Want God wilde veel kinderen. Daarom zegende Hij Abraham met de belofte van een zoon en een compleet nageslacht. Uit Abraham zou Jezus voortkomen, die zou volbrengen wat God wilde. Hij wilde jou!

Gods liefde voor jou – daarheen verwijzen die eerste woorden in de Bijbel over liefde.