God voorziet in bloed

Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen.
Exodus 12:13a


De zonde is zo erg en zit zo diep, dat er maar één oplossing voor denkbaar is. Bloed. De zonde eist het leven op. Er moet bloed vloeien. Er is geen vergeving mogelijk, tenzij er bloed vloeit (Heb. 9:22).

God zoekt niet naar ons goeie gedrag om ons dan te vergeven, en ook niet naar onze mooie liederen, ons berouw of onze welgemeende verdiensten. Als Hij Satan weerhoudt om toe te slaan is dat vanwege het bloed dat Hij bij ons aantreft.

In die nacht van bevrijding was het bloed van een lam voorlopig voldoende. ‘Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen’ (Ex. 12:13).

In Israël werd een offerritueel ingesteld waar veel bloed zou vloeien, maar de dreiging van de veroordeling bleef. Inmiddels is er een perfect lam voor ons geslacht. ‘Het bloed van Jezus reinigt van alle zonde’ (1 Joh. 1:7).

De doodsengel hield Egypte in z’n greep, maar moest het volk dat gemerkt was met bloed laten gaan. Dat bloed van dieren moest telkens opnieuw vergoten worden. Door het bloed van Jezus zijn wij definitief bevrijd uit de macht van zonde, veroordeling en dood, om met God op weg te gaan en van zijn zegeningen te genieten.

De wijn waarmee we het avondmaal vieren is niet zomaar een symbool. Het bevestigt de vergeving, bevrijding en zegen die God ons aanreikt door Jezus’ bloed.