God wacht met het oordeel

Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.
2 Petrus 3:9


Gods oordeel sloeg in als een bom aan het kruis. Jezus werd Gods bliksemafleider voor alles wat God wilde veroordelen. Hij droeg alles wat Gods boosheid en afschuw opwekt. Denk je dat God zomaar opnieuw hier of daar zijn oordeel zal laten gelden?

Gek dat je nog steeds hoort over een of ander oordeel dat God zo nu en dan naar de wereld zou sturen. Alsof Jezus het oude verbond niet heeft ingeruild voor het nieuwe. Het is ten ene male onmogelijk dat God op dit moment nog enig oordeel uitvoert. Wie dat zegt, miskent de betekenis van het kruis en begrijpt niets van de genade.

Wie het oordeel weer tevoorschijn wil halen, maakt een lachertje van het kruis. Daar werd de ellende duidelijk die wij ons op de hals hebben gehaald. Maar ook de enorme genade dat Jezus zijn nek voor ons uitstak.

De wereld wordt geteisterd door de gevolgen van de zonde, zondermeer. Mensen zijn uitgeleverd aan de ellende die zij zelf veroorzaken (Rom. 1:24, 26, 28). Maar daar doet God geen schepje bovenop met oordelen. Jezus heeft aan het kruis Gods toorn opgevangen. Het oordeel berust bij Hem (Joh. 5:22). Het evangelie van genade is het goede nieuws dat er redding mogelijk is voor iedereen die zijn geloof aan Hem hecht.

God wil dat iedereen gered wordt. Dat iedereen ingaat op de ruil van Jezus. En dat niemand onder de vloek van de zonde blijft, waar alle ellende uit voortkomt die we om ons heen zien. God biedt Jezus aan. En wacht, wacht, wacht intussen met het oordeel … tot de laatste dag (2 Pet. 3:8-13).

Zorg dat je deze genadetijd goed benut!