Gods bewogenheid met zijn bruid

‘Ik zal jullie genezen van je ontrouw.’
Jeremia 3:22

De romance tussen God en zijn volk lijkt al snel stuk te lopen. Liefde vraagt om wederliefde: God vraagt zijn geliefde om overgave. Maar ze vertrouwt liever op zichzelf. Ze zoekt haar veiligheid, voorspoed en plezier dan ook net zo gemakkelijk ergens anders. Daarom stelt God zich op als een jaloerse minnaar.

‘De HEER, de Afgunstige, duldt immers geen andere goden naast zich’ (Ex. 34:14).

Toch blijft God niet onbewogen. Integendeel, we lezen op allerlei plaatsen in de Bijbel hoe Hij zijn gevoelens toont (bijv. in Deut. 32, Jer. 2,3,31, Ezech. 16,20, Hos. 1,2). Hij is boos, verdrietig, verongelijkt, verbijsterd en klaagt in allerlei toonaarden over zijn geliefde, omdat ze Hem aan het hart gaat.

‘Ik weet nog hoe je me liefhad in je jeugd, van me hield als mijn bruid’ (SV – ‘in ondertrouw’, Jer. 2:2).

‘Zoals een vrouw die haar man bedriegt, zo heb jij mij bedrogen, volk van Israël!’ (Jer. 3:20).

‘Kom terug, ontrouwe kinderen’ – spreekt de HEER -, ‘want jullie behoren mij toe’ (SV – ‘ik heb jullie getrouwd’, Jer. 3:14).

Maar God laat het er niet bij zitten. Want je kunt ook lezen dat zijn plan vaststaat: Hij zal zijn volk en al zijn mensen, zijn complete bruid, terugkrijgen. Dat zal Hij zelf doen – en wel op zo’n verrassende manier, dat heel de wereld ervan zal staan te kijken. Want Hij zal zijn bruid genezen, zodat haar hart bij Hem zal zijn.

‘Ik zal jullie genezen van je ontrouw’ (Jer. 3:22).

Hoe dan? Weet je niet hoe God jou genas, zodat je van Hem ging houden? Door Jezus!

Tip – Intimiteit is totale afwezigheid van schuld, schaamte en veroordeling, zodat je helemaal jezelf kunt zijn om God te bedanken, te bewonderen en te aanbidden.