Gods Geest voelt zich bij je thuis

‘Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.’

Johannes 1:33

Was de hemel ooit gesloten? Nu is hij geopend – en hoe! Als Jezus gedoopt is, hoort Johannes de Doper hoe God Jezus bevestigt als zijn geliefde Zoon. Tegelijkertijd ziet hij de hemel opengaan en de heilige Geest in de gedaante van een duif op Jezus neerdalen. En kijk: die duif blijft ook nog op Hem rusten. Dus dan is Hij het die de heilige Geest aan iedereen zal geven!

Jezus is ons in alles voorgegaan, ook in de doop. Geloof je dat je met Hem gestorven en begraven bent, dan mag je ook geloven dat je in een nieuw leven met Hem bent opgestaan (Rom. 6:3-11). Hij heeft je bevrijd uit de macht van de zonde: daarom hoef je niet meer rond te lopen met schuld, schaamte en angst voor veroordeling (Rom. 8:1). Er is geen enkele reden dat God zijn Geest zou achterhouden (Joh. 14:16-18).

Het volmaakt volbrachte werk van Jezus heeft elke hindernis voor Gods Geest weggenomen om ook op jou te blijven rusten (1 Joh. 2:27). Nu kan de Geest ongehinderd benadrukken dat je Gods geliefde kind bent (Rom. 8:15-16). Ook is Hij er op uit om jou hier in je aardse bestaan te zegenen met alle zegen die in de hemel beschikbaar is (Ef. 1:3). Hij woont in je met het karakter van Jezus (Gal. 5:22). Hij heeft ook al zijn gaven meegebracht: liefde, wijsheid, kracht (Jes. 11:2, 2 Tim. 1:7). Hij is onafgebroken in en door jou heen werkzaam (Ef. 1:17-21).

 

De heilige Geest is God met zijn hemelse kwaliteiten in jouw dagelijks leven.

Johannes 1:19-34

(Uit mijn nieuwe dagboek dat het leven van Jezus volgt en begin 2012 verschijnt.)