Jezus’ liefdesverklaring

Zoals Christus de kerk heeft liefgehad.

Efeziërs 5:25

Als je het nog niet wist – het draait bij God om de liefde, voor jou, voor mij, voor zijn kerk:

… zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven, om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver (Ef. 5:25-27).

Hier staat niet dat de kerk van Jezus zo zal zijn, maar dat ze zo door Jezus is: zonder vlek of rimpel, heilig en zuiver voor Hem. Daarom kan Jezus haar in al haar glorie zien en bij zich nemen.

Jezus heeft haar dan ook gereinigd met water en met woorden, staat er. Net als Hijzelf in het water van de doop en met woorden uit de hemel bevestigd werd door God, wordt zij dat nu ook door Jezus.

 

Jezus’ liefdesverklaring voor zijn kerk – en voor jou persoonlijk – zou je dan ook zo kunnen samenvatten:

Omdat Ik zoveel van de kerk hou, heb Ik mezelf voor haar prijsgegeven. Ik heb haar voor mijzelf apartgenomen. Daarvoor heb Ik haar gereinigd met het water van de doop en met mijn hemelse woorden van vergeving, genade, gerechtigheid en liefde. Ze is nu zonder vlek of rimpel, omdat ze heilig en zuiver is. Daarom kan Ik haar in al haar glorie bij me nemen.

(Voor ‘kerk’ en ‘haar’ en ‘ze’ kun je dus ook je eigen naam invullen. Doe maar eens!)

Johannes 1:19-34

(Voorpublicatie uit mijn nieuwe dagboek over het leven van Jezus dat in 2012 verschijnt)