Hoor: Gods liefdeblijk

‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

Marcus 1:11

Direct als Jezus bij zijn doop uit het water omhoog komt, klinkt er een stem: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind Ik vreugde.’

‘Mijn geliefde Zoon!’ Wat heeft God dat graag de wereld in willen roepen. Marcus schrijft in zijn evangelie dat de hemel zelfs openscheurde toen die stem klonk (Marc. 1:10). Je moet weten dat het verkeer tussen God en mensen tot dan toe geblokkeerd was door de zonde. De hemel zat meestal potdicht. In het Oude Testament sprak God soms wel door een profeet, maar dat was tot Johannes de Doper zijn mond open deed ook al in geen 450 jaar meer gebeurd. Nu breekt de hemel open, vanwege Jezus.

God legt dus een verbinding tussen hemel en aarde in de persoon van Jezus. Die verbinding wordt gekenmerkt door liefde. De liefde van de hemelse Vader voor zijn Zoon op aarde. Dankzij deze Zoon van God ben jij net zo’n geliefd kind van God geworden (1 Joh. 4:9-10, 16-17). Dankzij Jezus is de hemel ook voor jou geopend (Fil. 3:20). Daarom mag jij dezelfde stem vanuit de hemel horen: ‘Jij bent mijn geliefde kind, van wie Ik zoveel hou’.

Is het je trouwens opgevallen dat die stem in Jezus’ leven klinkt voordat Hij ook maar iets heeft verricht? Hij is nog niet eens aan zijn openbare optreden begonnen. Dezelfde stem klinkt in jouw richting – niet om wat jij wel of niet hebt gepresteerd, maar omdat God gewoon van je houdt.

God heeft ons altijd al zijn geliefde kinderen willen noemen. Daarom laat Hij zijn liefde voor ons niet afhangen van ons gedrag, maar van wat Jezus heeft volbracht.

Johannes 1:19-34